Friday, 24 Oct 2014
Katha of Bhai Thakur Singh Ji From Patiala about Rehat Maryada , Atam Gyan, Waheguru Gur Mantar
1 Atam Gyan 3258
2 Suleman And Sangat 3140
3 Saint Harnam Singh Ji Rampur Khera 6391
4 Katha Patshahi 10 3133
5 Waheguru Gur Mantar Jap Haume Khoi 10915
6 Rehat Maryada 4101