Tuesday, 16 Sep 2014
Katha of Bhai Thakur Singh Ji From Patiala about Rehat Maryada , Atam Gyan, Waheguru Gur Mantar
1 Atam Gyan 3087
2 Suleman And Sangat 3026
3 Saint Harnam Singh Ji Rampur Khera 6195
4 Katha Patshahi 10 2934
5 Waheguru Gur Mantar Jap Haume Khoi 10305
6 Rehat Maryada 3943