Thursday, 24 Apr 2014
Katha of Bhai Thakur Singh Ji From Patiala about Rehat Maryada , Atam Gyan, Waheguru Gur Mantar
1 Atam Gyan 2550
2 Suleman And Sangat 2471
3 Saint Harnam Singh Ji Rampur Khera 5550
4 Katha Patshahi 10 2322
5 Waheguru Gur Mantar Jap Haume Khoi 8149
6 Rehat Maryada 3267