Monday, 21 Apr 2014
Katha of Bhai Thakur Singh Ji From Patiala about Rehat Maryada , Atam Gyan, Waheguru Gur Mantar
1 Atam Gyan 2540
2 Suleman And Sangat 2463
3 Saint Harnam Singh Ji Rampur Khera 5541
4 Katha Patshahi 10 2317
5 Waheguru Gur Mantar Jap Haume Khoi 8097
6 Rehat Maryada 3256